ΒΟΤΣΑΛΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Η τέχνη του βοτσαλωτού στα δάπεδα αναπτύχθηκε στα ∆ωδεκάνησα στο δεκατοένατο και εικοστό αιώνα και συνεχίσθηκε ως ένα τµήµα της νεοελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Καθιερώθηκε στη συνέχεια σαν στοιχείο που χαρακτηρίζει την τοπική αρχιτεκτονική.Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των βοτσαλωτών δαπέδων της ∆ωδεκανήσου είναι οι εναλλαγές µαύρων και άσπρων βότσαλων.

Σήµερα, παρά την ανάπτυξηνέων υλικών και τεχνικών, εξακολουθεί να υπάρχει και δίνει δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, ιδίως µε την εισαγωγή νέων θεμάτων. Αυτό φαίνεται από την διάθεση των ∆ωδεκανησίων να επενδύουν τα δάπεδα σπίτιων, εξοχικών κατοικίων και ξενοδοχείων με βοτσαλώτα.

Ο τρόπος κατασκευής είναι πάντοτε ο παραδοσιακός και τα υλικά, δηλαδη τα βοτσαλα διατήθονται στο κατάστημα μας.