ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ 50 ΧΡΟΝΙΑ

50 Χρόνια, η ζωή μας έχει συνδεθεί με το Μάρμαρο και τα φυσικά πετρώματα,