ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ CLS 001 20x20x7cm

Το μοντέλο CLS 001 με τα καμπύλα του σχήματα και το γεωμετρικό του σχέδιο εμπνευσμένο από τον αραβικό κόσμο, σας δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσετε σκηνές όπου η ιδιωτικότητα δεν είναι ασύμβατη με τον ανοιχτό χώρο.

Το σχέδιο του που παραπέμπει σε λουλούδι, με την επανάληψη στη τοποθέτηση να δημιουργεί ένα πλέγμα αλληλένδετων κύκλων.

Οι διαστάσεις του είναι 20x20x7cm.

Μπορείτε να τροποποιήσετε το πάχος.Το ελάχιστο πάχος του υλικού είναι στα 4cm ενώ το μέγιστο πάχος εξαρτάται από τι θέλετε να δημιουργήστε.