Σειρά Escudo

Ολοκληρωμένη Σειρά Μπαταριών Escudo του οίκου Bruma.