Σειρά Lusa

Ολοκληρωμένη Σειρά Μπαταριών Lusa του οίκου Bruma.