Σειρά X-alpha

Ολοκληρωμένη Σειρά ανοξειδωτων Μπαταριών X-Alpha του οίκου Bruma.