Σειρά Escudo Bruma

Ολοκληρωμένη Σειρά Μπαταριών Escudo του οίκου Bruma.