Κρόνος 60×60 cm

Υλικό: ψαμμίτης (sandstone).
Επιφάνεια: φυσική.
Χρώμα: γκρι και αποχρώσεις αυτού.
Διαστάσεις: 60x60cm με πάχος ±2cm περίπου.
Κάποια μικρή απόκλιση στις διαστάσεις είναι πιθανή
λόγω ιδιαιτερότητας του υλικού.