Μέντα Φύση 40x60cm

Υλικό: φυσικός σχιστόλιθος.
Eπιφάνεια: φυσική.
Διαστάσεις: 40x60cm με πάχος περίπου 1-2cm.

Κάποια μικρή απόκλιση στις διαστάσεις είναι πιθανή λόγω της φύσης του υλικού.

Χρήσεις: Δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.