Μαύρο 60×60 cm

Υλικό: φυσικός μαύρος ασβεστόλιθος.

Επιφάνεια: φυσική.

Διαστάσεις: 60x60cm με πάχος περίπου 1,5-2cm.

Χρήσεις: Δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.