Σχέδιο 100×100 cm

Υλικό: φυσικά πετρώματα.

Επιφάνεια:
 φυσική – κομμένη

Διαστάσεις σχεδίου: 100cm x 100cm με πάχος +/- 1cm
Κάποια μικρή απόκλιση στις διαστάσεις είναι πιθανή λόγω της φύσης των υλικών.

Χρήσεις: Επένδυση δαπέδου, επένδυσή τοίχου, διακόσμηση κήπου, διακόσμηση δαπέδου.