Κράσπεδα Γκρι Καβάλας

Υλικό: φυσικός σχιστόλιθος.

Επιφάνεια: φυσική.

Διαστάσεις: 20 x 8-10cm με μήκος ελεύθερο.
Οι παραπάνω διαστάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις λόγω της φύσης του υλικού και της ειδικής επεξεργασίας του.
Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να παραχθούν και σε άλλες διαστάσεις.

Χρήσεις: κράσπεδα, οριοθετήσεις σε δρόμους, πεζοδρόμια. Επίσης χρησιμοποιείται για παρτέρια και αναβαθμίδες.