Κράσπεδα Μάρμαρο Καβάλας

Υλικό: Μάρμαρο.

Επιφάνεια: κομμένη με απότμηση στην μία ακμή.

Κάποιες ενδεικτικές Διαστάσεις:

1)15 x 25cm και μήκος ελεύθερο.
2) 10 x 25cm και μήκος ελεύθερο

Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να παραχθεί και σε άλλες διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος).

Χρήσεις: κράσπεδα,οριοθετήσεις σε δρόμους, πεζοδρόμια, παρτέρια και αναβαθμίδες.