Σκάλα Μέντα Μουρέλο

Υλικό: σχιστόλιθος.
Επιφάνεια: φυσική με ολόκληρο μουρέλο.
Διαστάσεις: διαμορφώνονται κατόπιν παραγγελίας με πάχος περίπου ±3cm.

Κάποια μικρή απόκλιση στις διαστάσεις είναι πιθανή λόγω ιδιαιτερότητας του υλικού.

Χρήσεις: πατήματα σε σκαλοπάτια, αναβαθμίδες, διαμορφώσεις εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.