Μαύρη Καλιμπρέ 160x70x3 cm

Υλικό: φυσικός μαύρος ασβεστόλιθος.
Επιφάνεια: φυσική.
Διαστάσεις160x70cm με πάχος περίπου ±3cm.
Κάποια μικρή απόκλιση στις διαστάσεις είναι πιθανή λόγω ιδιαιτερότητας του υλικού.

Χρήσεις: πατήματα, σκαλοπάτια, αναβαθμίδες, τραπέζια, καπάκια σε τοιχεία, πατήματα σε γκαζόν, επιστρώσεις-διαμορφώσεις εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.