Σκαπιτσαριστά Ρόδον 10x30cm

Υλικό: μάρμαρο.
Επιφάνεια: σκαπιτσαριστή.
Διαστάσεις: 10x30cm με πάχος περίπου ±3cm.

Κάποια μικρή απόκλιση στις παραπάνω διαστάσεις είναι πιθανή, λόγω της φύσης του υλικού.

Χρήσεις: επενδύσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπως όψεις κτιρίων, περιφράξεις, τοιχεία, κολώνες, καθιστικό, τζάκι κλπ.