Λωρίδες Όρος

Υλικό: σχιστόλιθος Καβάλας .
Eπιφάνεια: φυσική.
Διαστάσεις:
από 60cm – 70cm μέχρι 150 – 170cm μήκος με πάχος +/- 5cm 

Κάποια μικρή απόκλιση στις παραπάνω διαστάσεις είναι πιθανή, λόγω της φύσης του υλικού.