Κομμένα Όρος

Υλικό: σχιστόλιθος Καβάλας .
Eπιφάνεια: φυσική.
Διαστάσεις:
1) 20cm x Ελεύθερο τυχαίο μήκος με πάχος +/- 2cm (καλιμπρέ).
2) 30cm x Ελεύθερο τυχαίο μήκος με πάχος +/- 2cm (καλιμπρέ).  
3) 40cm x Ελεύθερο τυχαίο μήκος με πάχος  +/- 2cm (καλιμπρέ).
4) 40cm x 40cm με πάχος  +/- 2cm (καλιμπρέ).

Κάποια μικρή απόκλιση στις παραπάνω διαστάσεις είναι πιθανή, λόγω της φύσης του υλικού.