Αγκωνάρια Γρανίτης Γκρι

Υλικό: γρανίτης γκρι.
Επιφάνεια: σπασμένη με πρέσα.
Διαστάσεις: 10x20x30cm.

Κάποια απόκλιση στις διαστάσεις είναι πιθανή λόγω ιδιαιτερότητας του υλικού.

Χρήσεις: κυρίως ως γωνιόλιθοι – αγκωνάρια σε γωνίες κτιρίων, σε διάφορες πέτρινες κατασκευές, κατασκευή διαχωριστικών, αναβαθμίδων κλπ.