Αγκωνάρια Μπεζ

Υλικό: ψαμμίτης Μέντα.
Επιφάνεια: φυσική.
Διαστάσεις15x20x35cm.

Κάποια απόκλιση στις διαστάσεις είναι πιθανή λόγω της ειδικής επεξεργασίας του.

Χρήσεις:  γωνίες κτιρίων, γωνιόλιθοι, κατασκευή πέτρινων τοιχίων, διάφορες πέτρινες κατασκευές, ακρογωνιαίαοι λίθοι, διαχωριστικά, αναβαθμίδες κλπ.