Αγκωνάρια Φωτιάς

Υλικό: ψαμμίτης – sandstone.
Επιφάνεια: φυσική.
Διαστάσεις: 15x20x35cm.

Κάποια απόκλιση στις διαστάσεις είναι πιθανή λόγω ιδιαιτερότητας του υλικού.

Χρήσεις: γωνίες κτιρίων, κατασκευή πέτρινων τοιχίων, διάφορες πέτρινες κατασκευές, διαχωριστικών, αναβαθμίδων κλπ.