Πέτρα Καβάλας

Υλικό: σχιστόλιθος Καβάλας.
Επιφάνεια: φυσική.
Διαστάσεις:
Πέτρα Στενάρι Καβάλας 2-3cm
Πέτρα-Στενάρι Καβάλας 3-5cm
Πέτρα-Στενάρι Καβάλας 5-10cm
Πέτρα Καβάλας 10-15cm
Πέτρα Καβάλας 15-25cm
Πέτρα Καβάλας 25-45cm
Χρήσεις: λιθόκτιστα, επενδύσεις τοίχων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, λιθοδομές, πετροντούβαρα, πετρόχτιστα, πέτρινα σπίτια, πέτρινες κατασκευές, περιφράξεις, πέτρινα τοιχία, φέρουσα τοιχοποιία από πέτρα, κατασκευή λιθοδομής κλπ