Πελεκητά Μπεζ

Επιφάνεια: πελεκητή.
Χρώμα: Μπεζ.
Διαστάσεις: Επιμήκη κομμάτια διαφόρων διαστάσεων, σε ορθογώνια περίπου σχήματα.