Πελεκητά Ουρανός

Υλικό: φυσικό πέτρωμα.
Επιφάνεια: 
πελεκητή.
Διαστάσεις: Επιμήκη κομμάτια διαφόρων διαστάσεων, σε ορθογώνια περίπου σχήματα.