Λιοντάρι Κίτρο

Υλικό: Γρανίτης.
Διαστάσεις: 45x18x32cm

Κάποια μικρή απόκλιση στις διαστάσεις είναι πιθανή λόγω ιδιαιτερότητας του υλικού.