Πορόλιθος Ρόδου

Πορόλιθος Ρόδου σε διάφορες διαστάσεις.